Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

viev

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadreamingboy dreamingboy
viev
Reposted fromsaski saski viadreamingboy dreamingboy

June 29 2015

viev
Wódka jak wódka, smakuje jednakowo = czyli wspaniale.
— Wiesław Wszywka
Reposted fromtfu tfu

June 22 2015

viev
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik viadusz dusz
viev
viev
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viabufka bufka
viev
Ciągle na Ciebie umierałam, ale ten nawracający proces zmęczył mnie tak bardzo, że teraz na Twój widok nie chce mi się już wzruszać. Nawet ramionami.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viabufka bufka

June 20 2015

viev
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność... Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie.
— Bolesław Prus
viev
viev

June 19 2015

viev
2486 2785 500
Weekend Bo zaskoczył mnie nastrój intymności, który bije od tego filmu. Polecam.
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu vialifeless lifeless
viev
Muszę porozmawiać z kimś, kto mówi prawdę.
— Jonathan Franzen "Korekty"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vialifeless lifeless

June 08 2015

viev
viev
Reposted frompotrzask potrzask viakyte kyte
viev
1209 9cd6
Reposted fromshar17666 shar17666 viakyte kyte
viev
9212 1698 500

June 07 2015

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

May 31 2015

viev
Może byłam starsza od siebie samej?
— Manuela Gretkowska, Trans
Reposted fromraita raita
viev
Nasza zdeformowana konwenansami seksualność jest równie niezdrowa jak nasze jedzenie. Instynktownie poszukujemy najczystszej, nieskażonej formy zaspokajającej seksualny apetyt - bez skutków ubocznych: cierpienia, braku sensu, samotności. 
— Manuela Gretkowska, Trans
Reposted fromraita raita
viev
Uczucia nie mają wieku.
— Manuela Gretkowska, Trans
Reposted fromraita raita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl