Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2015

viev
I własnie wtedy zrozumiałem, że muszę się skupić na tym, co w anegdocie zwanej życiem jest najważniejsze... na sobie. 
— Król Julian
Reposted fromolakocie olakocie viaankaottak94 ankaottak94
viev
jak coś się nie mieści w głowie, to trzeba mieć to w dupie.
— wyrwane z kontekstu
Reposted fromkyte kyte

April 27 2015

viev
1627 a497 500
Wisława Szymborska.
Reposted fromtereseek tereseek viabzdura bzdura

April 26 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 25 2015

viev
7924 b15b
Reposted fromlenka024 lenka024 viamooncat mooncat
viev
Reposted fromapatia apatia via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
viev
1393 f308 500
i na odchudzanie. 
Reposted fromrol rol via13-days 13-days
viev

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viawersynoca wersynoca

April 22 2015

viev
Reposted fromoll oll viautoopia utoopia
viev
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOkery Okery
7152 0e23 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viautoopia utoopia

April 19 2015

viev
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
viev
"Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć […]”
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem vialululemony lululemony

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 14 2015

viev
0745 5ed8 500
Picnic - Twin Peaks
Reposted fromjoyce-james joyce-james viabufka bufka

April 12 2015

viev
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viakyte kyte

April 08 2015

0498 d37d

April 05 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 04 2015

viev
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— Erich Maria Remarque
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabittermoon bittermoon

April 03 2015

viev
8305 0719
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl