Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

May 30 2015

viev
viev
6159 97df
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin

May 27 2015

viev
mam rozstrojoną duszę
mam miłość w nieporządku
mam załamanie powiek
i zapalenie myśli
— kaja kowalewska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabufka bufka
viev
- Myśli pan, że "co było, nie wróci i szaty rozdzierać by na próżno"? - Nie. Bardziej mnie martwi moja fizyczność. Nie mogę skoczyć na beton z dziesięciu metrów i przeżyć. Kiedyś wydawało mi się, że mogę. I zaprząta mnie myśl, że nie zdążę na przykład. - Z czym? - Z życiem. Że nie zdążę przeżyć tego wszystkiego, na co mam apetyt, bo tego jest za dużo i nie zmieści się w jednym życiu. Nie napiszę wszystkich książek, nie przeżyję wszystkich dni, nie spotkam się z bliskimi ludźmi w wystarczającym natężeniu.
Życie to jednak strata jest, Andrzej Stasiuk w rozmowach z Dorotą Wodecką 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabufka bufka

May 23 2015

viev
Reposted fromlifeless lifeless viaavooid avooid

May 22 2015

viev
4399 9188

May 14 2015

viev

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viakasmii kasmii
viev
6926 8c12
Reposted frommartynkowa martynkowa viakasmii kasmii

May 08 2015

3138 52e8
Reposted fromtwice twice vianieinteresujsiee nieinteresujsiee

May 03 2015

viev
7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte viaraita raita

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

May 02 2015

viev
Zachowaj resztę, wynoś się ze mnie
— A.Rojek
viev
2255 928b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMerrry98 Merrry98

May 01 2015

viev
Trochę o tobie myślałem. Masz w sobie to coś, zachodzisz za skórę.
— Druhny
viev
viev
A serca - tak ich mało, a usta - tyle ich
— K. K. Baczyński
Reposted fromsoviolently soviolently viamisspandora misspandora
viev
7108 96db
Reposted fromfoods foods

April 30 2015

4834 0411 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viacover-my-eyes cover-my-eyes

April 29 2015

viev
Człowiek jest tylko raz młody. Później musi już szukać sobie innej wymówki.
— Ernest Hemingway
Reposted frompesy pesy viaankaottak94 ankaottak94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl